Er is in 2015 een woonvisie opgesteld door de toenmalige gemeenten in het Westerkwartier. Voor de nieuwe huidige visie zijn een aantal bouwstenen nodig zoals een woningmarktonderzoek. Samen met woningcorporaties en de gemeenten wordt er een onderzoek gehouden. Bij het uitvoeren wordt de gemeente ondersteunt door KAW en bij het opstellen van de woonvisie.

Door met de omliggende dorpen in gesprek te gaan, kan de gemeente te weten komen wat er verder speelt in de gebieden. De gemeente wil tevens verder in gesprek met de dorpen om dieper in te gaan op het onderwerp “wonen”. Alle inwoners krijgen de mogelijkheid mee te denken over wat er in de woonvisie moet komen te staan.

Bron: Dagblad van het Noorden

28-06-2019