Uit een woningmarkt- en bewonersonderzoek in opdracht van de gemeenten en woningcorporaties in De Marne, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum, moet er voor 550 miljoen euro aan woningen worden gesloopt vanwege de doorzettende bevolkingskrimp. In het rapport komt duidelijk naar voren dat er een terugloop is van het inwonersaantal in de regio’s.

Naar verwachting zal in 2032 het inwonersaantal dalen met bijna tienduizend. Dit heeft effect op zowel de huur- als koopmarkt en zal vooral de goedkopere en verouderde woningtypes raken. Daarom zullen de aankomende jaren op grote schaal woningen worden gesloopt. Gelukkig worden de woningen deels vervangen door nieuwe woningen.
Het financiële plaatje van de sloop van woningen en de vervanging van nieuwe woningen wordt lastig, omdat de kosten nauwelijks extra economische waarde bieden vanwege het krimp- en aardbevingsgebied.

Bron: Dagblad van het Noorden
17-04-2018