Er liggen plannen om drie nieuwe zonneparken in de gemeente Groningen te gaan bouwen. De parken zullen samen ongeveer 150.000 zonnepanelen gaan tellen, die samen 27 megawatt stroom kunnen leveren.