De raadsfractie van de PvdA Groningen roept het stadsbestuur op vaart te maken met het woningbouwprogramma, zowel voor Stadjers als vluchtelingen. Er is een groot draagvlak voor het AZC aan