D66 heeft een voorstel ingediend tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad om een opvang te regelen voor minstens 750 internationale studenten aan het begin van het nieuwe academische jaar in 2019. Hierbij kreeg D66 steun van alle partijen.

Door de groei van het aantal internationale studenten, dat in Nederland komt studeren, en de stijging van Engelstalige opleidingen, hadden bij de start van het academische jaar honderd studenten nog geen woonruimte gevonden. De studenten werden ondergebracht in noodtenten, oude schoolgebouwen en slaapboten.

De Rijksuniversiteit Groningen verwacht veel van de afspraken die worden gemaakt met de gemeente, verhuurders, studenten en andere onderwijsinstellingen over de studentenhuisvesting. Overigens kondigde Carlo Schimmel, raadslid D66, al aan dat tot 2025 ongeveer 1500 extra studentenkamers worden bijgebouwd.

Bron: Dagblad van het Noorden
31-10-2018