In heel Nederland is de woningmarkt erg schaars. De enige plek waar nog ruime keus is voor woningzoekers is in Noordoost-Groningen. Dit blijkt uit gegevens van de makelaarsorganisatie NVM. De markt in de stad zelf is erg krap, en ook in het Noorden van Drenthe is de regio aardig overspannen aan het worden.

Consumenten, met name starters, zijn de dupe van deze ontwikkelingen. Een versnelling en verhoging van de nieuwbouwproductie zou soelaas kunnen bieden, maar dat blijft op dit moment nog achter. De snel groeiende groep van mensen van 60 jaar en ouder gaat een steeds grotere rol spelen op de woningmarkt in Nederland, omdat hun woningen in de toekomst te koop worden gezet. Dit aanbod ligt vaak buiten de stad.

12 juli 2018
Bron: Dagblad van het Noorden