Bewoners in de provincie Groningen kunnen vanaf 5 januari bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) terecht voor schademelding en informatie. Bas Eenhoorn wordt de voorzitter van de Commissie van Toezicht van het centrum dat gevestigd is in Appingedam. De commissie gaat toezicht houden op de manier waarop het CVW haar taken uitvoert. Twee keer per jaar rapporteert de commissie aan minister Kamp van Economische Zaken.

Bron: RTV Noord