De Groningers hebben de rechter aan hun zijde. De waardedaling van de huizen moet direct worden vergoed, oordeelde het gerechtshof.

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft besloten dat de NAM nu al moet betalen voor de waardedaling van de huizen in het bevingsgebied en niet pas als het huis verkocht wordt. De bewoners van huizen die aantoonbaar minder waard zijn geworden als gevolg van de gaswinning, komen in aanmerking voor compensatie. Tevens komen de Groningers die buiten de aangewezen aardbevingsgemeenten wonen hiervoor in aanmerking.

Volgens de rechter hebben de NAM en de WAG een rekenmodel om de waardedaling te kunnen bepalen. De woningen hoeven niet afzonderlijk van elkaar te worden getaxeerd, maar de waarde kan door middel van de computer met behulp van diverse variabelen worden uitgerekend. Zo wordt er uitgerekend wat een woning in een bepaald gebied in waarde is gedaald.

Het is nog onduidelijk hoeveel geld het de NAM gaat kosten. Er worden diverse bedragen en aantallen huizen genoemd. Wetenschappers buigen zich al jaren over wat de juiste methode is om de waardedaling vast te stellen.

Bron: Het Dagblad van het Noorden
24-01-2018