De raadsfractie van de PvdA Groningen roept het stadsbestuur op vaart te maken met het woningbouwprogramma, zowel voor Stadjers als vluchtelingen. Er is een groot draagvlak voor het AZC aan de Energieweg, waardoor er meer woningen in de stad nodig zijn.

Een deel van de verwachte vluchtelingen zal op termijn doorschuiven naar de stad. De nieuwe woningen mogen in alle wijken gebouwd worden, maar moeten niet ten koste gaan van het huidige programma van de sociale woningbouw.

Bron: oogtv.nl