De gemeente Groningen gaat de komende jaren intensief samenwerken met het Rijk om de woningbouwproductie in de gemeente Groningen te verhogen. Voorheen werd er al eerder gesproken over de krappe woningmarkt in de stad waardoor er 20.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden voor 2030. Op 10 januari werd door Minister Ollongren en burgemeester Den Oudsten de zogenoemde woondeal ondertekend

Na een werkbezoek aan het Ebbingekwartier werd de deal ondertekend. Naast de 20.000 woningen die erbij komen, zal het Rijk en de gemeente Groningen ook andere aspecten aanpakken zoals slechte verhuurgedrag van woningeigenaren. Daarnaast stelt het Rijk een half miljoen euro beschikbaar voor de invoering van de kamerverhuurvergunning per 1 januari. Daarnaast wordt er nog geld vrijgemaakt voor parkeeroplossingen in De Wijert.

Bron: Stadszaken
10-01-2019