Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat er een grote behoefte aan extra woningen in Nederland benodigd is om aan de vraag over vijf jaar te kunnen voldoen.

Begin 2016 lag het aantal mensen nog zo’n 200.000 onder de 17 miljoen, maar die grens werd in maart al gepasseerd. Inmiddels telt de bevolking 17,1 miljoen geregistreerde bewoners.

Geschat wordt dat er in 2016 bijna 110.000 mensen bij zijn gekomen. Dit is een sterkte stijging ten opzichte van 2015. Toen kwamen er 78.000 mensen bij. Na 2001 is het niet meer voorgekomen dat er meer dan 100.000 inwoners bij zijn gekomen.

Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking nog doorgroeit, zowel door natuurlijke aanwas als migratie. Over vijf jaar, zal de bevolking volgens prognose uit 17,5 miljoen mensen bestaan. Dat zijn dus 400.000 mensen erbij die huisvesting zoeken. Voor de komende twintig jaar wordt zelfs uitgegaan van een miljoen extra huizen.

Bron: vastgoedjournaal.nl