Voor de aankomende internationale studenten blijft het erg lastig om een kamer of woonruimte te vinden in Groningen. Voor de studenten die aan het begin van september nog geen onderdak hebben bemachtigt, kunnen in een woonboot, bejaardentehuis of zelf een tentenkamp terecht.

In vier jaar tijd is het aantal internationale studenten verdubbeld van 58.000 in 2013 naar 122.000 studenten afgelopen jaar. Doordat studenten vanuit hun thuisland hun zoektocht naar een kamer starten, vindt er vaak geen bezichtiging of ontmoeting met de verhuurder plaatst. Hierdoor zijn studenten kwetsbaarder voor malafide praktijken. Daarnaast weten internationale studenten hun rechten en plichten niet als huurder in Nederland, wat het erg lastig voor hen maakt. Het gevolg hiervan is dat zij sneller akkoord gaan met kleinere ruimtes voor veel geld.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat het zo niet langer kan en komt in actie. De LSVb roepen universiteiten op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun studenten. Veel universiteiten proberen dan ook om de groei bij te benen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Bron: Dagblad van het Noorden
13-08-2018