Er liggen plannen om drie nieuwe zonneparken in de gemeente Groningen te gaan bouwen. De parken zullen samen ongeveer 150.000 zonnepanelen gaan tellen, die samen 27 megawatt stroom kunnen leveren. Daarvan kunnen 7.000 huishoudens kunnen worden voorzien van groene stroom.

De parken komen in Hoogkerk, Westpoort en Woldjerspoor. De aanleg van deze parken wordt mede mogelijk gemaakt door een landelijke stimuleringsregeling voor het opwekken van duurzame energie (SDE+).

Bron: De gezinsbode