Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen vindt dat er een parlementaire enquête moet worden ingesteld over de gaswinning in de provincie Groningen. Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt dat er niet naar de veiligheid van de bewoners is gekeken, maar dat alleen de opbrengst van het gas telde.

Den Oudsten meent dat het Rijk de verantwoordelijkheid moet nemen om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. Dit kan door middel van een parlementaire enquête.

Bron: dvhn.nl