Tegenwoordig staat er op de website van het energieloket van de gemeente een informatiepagina, die het aardgasvrij wonen behandelt. Hier is alle informatie te vinden om de woningen ‘los van het gas’ te maken.

De overheid wil in 2050 Nederland volledig van het gas af hebben vanwege de hoge CO2-uitstoot en de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning. Momenteel gebruikt namelijk nog 95 procent van alle woningen in Nederland aardgas. Op de website van Energieloket Groningen staat een 6 stappenplan met wat er nodig is om woningen aardgasvrij te maken.

Bron: Gezinsboode Groningen
16-10-2018