De provincie Groningen heeft steeds minder last van muskusratten. In 2014 vingen medewerkers van waterschap Noorderzijlvest er 6000 minder dan vorig jaar.

Het waterschap laat weten dat er wel meer vangmiddelen gebruikt zijn. Dit bewijst volgens hen dat het aantal muskusratten gedaald is. De beesten zijn een gevaar voor dijken en oevers. De provincie Groningen had hier het meeste overlast van, dus de daling is voor het waterschap goed nieuws.

Bron: Nu.nl